Juridiske

JURIDISKE OPLYSNINGER

SIRET: 491 401 519 000 13 Albertville Handels- og selskabsregister
SOCIAL BELEJRING: Rue du Soleil 73440 VAL THORENS
Moms inden for Fællesskabet: FR 24 491 401 519
Registrer registrering: IM073100039

COPYRIGHT

Hele webstedet er underlagt fransk og international lovgivning om ophavsret og intellektuel ejendomsret. Alle reproduktionsrettigheder er forbeholdt, herunder til dokumenter, der kan downloades, og ikonografiske og fotografiske fremstillinger. Reproduktion af hele eller en del af dette websted på et elektronisk medie er strengt forbudt, medmindre udtrykkeligt godkendt af Mrs GIRARD Agnes, som du kan kontakte på disse adresser: infos@montagnettes.com.

ADGANG TIL WEBSTEDET

Brugeren af dette websted anerkender, at han eller hun har kompetence og midler til at få adgang til og bruge dette websted. MGT.COM kan ikke holdes ansvarlig for elementerne uden for dens kontrol og for eventuelle skader, der eventuelt kan blive lidt af brugerens tekniske miljø, herunder hans computere, software, netværksudstyr og andet udstyr, der anvendes til at få adgang til eller bruge tjenesten og/eller oplysningerne. Der erindres om, at svigagtig adgang til eller vedligeholdelse af et edb-system, der hindrer eller fordrejer et sådant systems funktion og svigagtigt indfører eller ændrer data i et edb-system, udgør strafbare handlinger, der kan straffes med strafferetlige sanktioner.

WEBSTEDSINDHOLD

MGT.COM forbeholder sig ret til at rette indholdet af dette websted til enhver tid og uden varsel.

Derudover MGT.COM ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser, fejl eller udeladelser i indholdet af disse sider samt i tilfælde af afbrydelse af tjenesten eller manglende tilgængelighed. Gengivelse af teksterne på dette websted på papir er tilladt, især i den uddannelsesmæssige sammenhæng, forudsat at følgende tre betingelser overholdes:
- gratis
- respekt for integriteten af de gengave dokumenter: ingen ændring eller ændring af nogen art
- klare og læselige citater fra kilden i følgende form, for eksempel: "Dette dokument kommer fra MGT.COM's hjemmeside: www.montagnettes.com. Reproduktive rettigheder er forbeholdt og strengt begrænset." Webstedets hjemmeside adresse MGT.COM skal indgå i referencen.
For andre anvendelser, bedes du kontakte os.

Vi minder dig om, at de billeder og planer, der er synlige på montagnettes.com websted, er "ikke-kontraktlige".

HYPERLINKS

Webstedet www.montagnettes.com hyperlinks, der giver adgang til websteder, der ikke er redigeret af MGT.COM. Som følge heraf kan sidstnævnte ikke holdes ansvarlig for indholdet af de websteder, som brugeren således ville have adgang til.
Oprettelsen af hyperlinks til www.montagnettes.com websted skal godkendes af udgiveren.

PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLET PÅ WEBSTEDET

Alle data, der indsamles på dette websted, på nogen måde, er til reserveret brug af MGT.COM. Du har dog ret til at informere og rette dine oplysninger i henhold til bestemmelserne i § 34 i lov 78-17 af januar 6, 1978 om datalogi og frihedsrettigheder: CNIL Nr. (1158742)

HJEMMESIDE

Website hosting: Thuria.
Navigation sikret af SSL Sectigo-certifikatet.
Sikker online betaling af Comodo.

CREDITS PHOTOS

©Studio Bergoend ©Thiébaut ©Thuria @Alpcat ©A.Parant ©S.Candé ©C.Tatin ©P.Lebeau ©Thankfifi ©Photolia ©Photostock  ©Tignes ©Val Thorens ©Les Menuires ©La Plagne

Nous vous rappelons que les photos et plans visibles sur le site montagnettes.com sont "non contractuelles".

 

Bog
År År
Felterne "Ankomstdatoer" og "Afrejsedato" er obligatoriske.