Wettelijke bepalingen

JURIDISCHE INFORMATIE

SIRET N°: 491 401 519 000 13 Handels- en bedrijfsregister van Chambéry.
KANTOOR VAN DE HOOFDSTUK : 89 Route des Marais 73790 Tours en Savoie
Intracommunautair BTW-nummer : FR 24 491 401 519
Registratienummer : IM073100039

ROYALTIES

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van mevrouw GIRARD Agnès, die u kunt contacteren op deze adressen: infos@montagnettes.com.

TOEGANG SITE

De gebruiker van deze site erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. MGT.COM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor enige schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn of haar computers, software, netwerkapparatuur en enig ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat het frauduleus betreden van of blijven zitten in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, of het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbaar zijn.

SITE'S INHOUD

MGT.COM behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Bovendien wijst MGT.COM alle verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating in de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of niet-beschikbaarheid van de dienst. De reproductie van de teksten op deze site op papier is toegestaan, met name voor educatieve doeleinden, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
- vrije verspreiding
- respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of aanpassing
- duidelijk en leesbaar citaat van de bron in de volgende vorm, bijvoorbeeld: "dit document is afkomstig van de MGT.COM-website: www.montagnettes.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt". Het internetadres van de MGT.COM-website moet in de referentie worden opgenomen.
Voor andere toepassingen kunt u ons raadplegen.

Wij herinneren u eraan dat de foto's en kaarten die zichtbaar zijn op de website montagnettes.com "niet contractueel" zijn.

HYPERLINKS

De site www.montagnettes.com bevat hypertekstlinks die toegang geven tot sites die niet door MGT.COM worden gepubliceerd. Bijgevolg kan MGT.COM niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waartoe de internetgebruiker toegang heeft.
Voor het creëren van hyperlinks naar de site www.montagnettes.com is de voorafgaande toestemming van de uitgever vereist.

NOMINATIEVE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERZAMELD

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, op welke manier dan ook, zijn voor het exclusieve gebruik van MGT.COM. U beschikt echter over een recht op informatie en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben volgens de bepalingen van artikel 34 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens en vrijheden: gunstig advies van de CNIL (1158742).

WEBSITE

Website hosting: Thuria.
Navigatie beveiligd door Comodo (Sectigo SSL-certificaat
)
. Online betaling beveiligd door Ogone.

FOTOKREDIETEN

Studio Bergoend ©Thiébaut ©Thuria @Alpcat ©A.Parant ©S.Parant ©S.Candé ©C.Tatin ©P.Lebeau ©Thankfifi ©Thankfifi ©Photolia ©Photostock ©Tignes ©Val Thorens ©Les Menuires ©La Plagne

Wij herinneren u eraan dat de foto's en kaarten die zichtbaar zijn op de website montagnettes.com "niet contractueel" zijn.

 

Boek
een jaren

De velden "Aankomstdatum" en "Vertrekdatum" zijn verplicht.